Bicontact®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Univerzálny systém pre náhrady bedrového kĺbu

Systém určený pre všetky indikácie endoprotézy bedrového kĺbu. 

Systém pre náhrady bedrového kĺbu Bicontact® sa úspešne používa už od roku 1987. Špeciálne nástroje na implantáciu umožňujú vo veľkej miere zachovať spongióznu kosť proximálneho femuru. 

Driek protézy je v proximálnom úseku dobre fixovaný tlakom kosti. Distálne sa zachová kortikalis, pretože tam nie je potrebné frézovanie. Totožný operačný postup umožňuje chirurgovi rozhodnúť sa až počas zákroku, či použije necementovaný driek Bicontact®, alebo či bude lepšou voľbou cementovaný driek. 

Systém Bicontact® dopĺňa výber modulárnych hlavíc, bedrových jamiek a komponentov pre revízne výkony.

Bicontact® je zdravotnícka pomôcka.