SpaceStation MRI

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

MRI komunikační jednotka s možností připojit až čtyři infuzní pumpy Space (Infusomat® Space/Perfusor® Space)
 

Konvenční metody pro podávání infuzí při MRI vyšetření zahrnují použití extra dlouhých infuzních setů nebo jednoúčelových MRI-pump. Obojí je nákladné a vyžaduje přerušení probíhajících infuzí.

Standardní infuzní pumpy pro speciální aplikace

SpaceStation MRI uzavírá tuto technologickou mezeru tím, že umožňuje lékařům a dalším zaměstnancům pracovat se standardními infuzními pumpami Space v provozu MRI.

  • Optimální umístění pump: vestavěný senzor intensity magnetického pole TeslaSpy® zajistí, že se pumpy nikdy příliš nepřiblíží k MRI přístroji.
  • Menší nutnost opětovného skenování: SpaceStation MRI stíní pumpy před RF rušením, a tím umožňuje klidné snímkování.
  • Žádná přerušení: blízké umístění pump umožňuje použití běžných infuzních setů. Běžící infuzní pumpy mohou být jednoduše vloženy do SpaceStation MRI.

Výhody:

Skenery MRI vyzařují silné magnetické pole, které přitahuje veškerý feromagnetický materiál. To představuje riziko pro pacienty i obsluhu a dokonce to může poškodit MRI zařízení. 

Senzor intenzity magnetického pole TeslaSpy® zajišťuje, že SpaceStation MRI je vždy umístěna v bezpečné vzdálenosti od magnetu, aniž dojde ke zvýšení pracovní zátěže.

  • Umožňuje použití standardních pump na odděleních MRI
  • Odstraňuje potřebu nákladných dlouhých infuzních setů
  • Nevyžaduje přerušení probíhající infuze
  • Pasivní ochrana proti rušení při snímkování

SpaceStation MRI je zdravotnický prostředek. Jedná se o systémový stojan MRI (Magnetic Resonance Imaging = zobrazování magnetickou rezonanci) určený k provozu infuzních pump Space během vyšetření MR dospělých a dětských pacientů a novorozenců. Výrobek musí obsluhovat kvalifikovaný zdravotnicky personál. Předpis: Podle federálního zákona Spojených států amerických lze toto zařízení prodávat jen lékaři nebo na základě objednávky lékaře. Kontraindikace: Zařízení SpaceStation MRI není určeno k použití ve venkovním prostředí, při domácí péči, v sanitních vozech, helikoptérách, letadlech, ponorkách, lodích, přetlakových komorách a v prostředích s výbušnými nebo hořlavými látkami. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.