Space OnlineSuite

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Nová aplikační platforma

OneView:

 • Zvýšená efektivita díky centralizovanému přehledu IV terapie
 • Okamžité informace ze všech pokojů
 • Podpora správy alarmů pump
 • Snižuje stres z alarmů pro sestry i pro pacienty
 • Zvýšená bezpečnost medikace

Upload Manager.WEB:

 • Vždy aktualizované systémy: knihovna léčiv, konfigurace a jednorázové údaje
 • Nahrávání dat v rámci intranetu během pár vteřin
 • Bez narušení pracovních postupů u lůžka
 • Online reportování o průběhu nahrávání

Upload Manager.USB:

 • Nástroj Upload Manager.USB dovoluje nahrávat soubory v rámci knihovny léčiv, konfigurace přístrojů a jednorázových údajů bez přístupu na síť
 • Aktualizujte data za použití USB místo site
 • Vysoká flexibilita v místech bez přístupu na síť

Drug Library Manager:

 • Centrální správa nastavení terapie
 • Jeden soubor Knihovny léčiv pro všechny pumpy
 • Snadné nastavení specifických seznamů léčiv pro konkrétní jednotky intenzivní péče
 • Kapacita knihovny je 1 200 léčiv, 30 kategorií, 50 profilů oddělení, 15 individuálních profilů pacienta

DoseTrac - zprávy pro:

 • Náhled na možné chyby v medikaci
 • Monitorování postupů a procesů zlepšení
 • Optimalizovaná správa lékárny
 • Dokumentace bez mezer

Device Manager:

 • Online zobrazení všech pump
 • Snadné provádění technických bezpečnostních control
 • Online sledování a lokace pump
 • Centralizovaná konfigurace pump a jednorázových údajů

Výhody:

 • Jedna platforma pro několik aplikací pro správu infuzní terapie
 • Snadná integrace nemocničního intranetu
 • Přizpůsobivá a rozšiřitelná díky standardizaci technologií
 • Nadčasový design díky modernímu designu webu
 • Podpora jak iPad, tak Android tabletů

Space OnlineSuite je zdravotnický prostředek a představuje softwarový rámec pro aplikace OneView, Drug Library Manager, Device Manager, Upload Manager a DoseTrac, které jsou určeny k tomu, aby umožnily školeným zdravotníkům a školenému personálu technické podpory spravovat informace z infuzních pump B. Braun. Kromě toho je software OnlineSuite používán k vytvoření spojení mezi samotným softwarem a komunikačními zařízeními v rámci zabezpečeného a chráněného síťového prostředí a k ukládání dat získaných z infuzních pump B. Braun. Základními funkcemi softwaru OnlineSuite jsou: • správa uživatelů a jejich úloh; • správa licencí; • správa hlavních dat; • komunikační služba; • funkce zabezpečení a údržby. Jakékoli informace uložené a poskytované softwarem OnlineSuite nebo některou z jeho aplikací (např. v podobě protokolů) nesmí být použity jako jediný zdroj informací pro diagnostická a/nebo terapeutická rozhodnutí. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.