Rongeur

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Štípací kleště pro odstranění meziobratlové ploténky

Aesculap nabízí 60 rozličných štípacích kleští typu Rongeur v mnoha konfiguracích.

  • Beck rongeur.
  • CHUSHING rongeur.
  • LOVE-GRUNWALD rongeur.
  • SPURLING rongeur.
  • YASARGIL rongeur.
  • LANDOLD rongeur.
  • TAKAHASHI rongeur.
  • WEIL-BLAKESLEY rongeur a další.

Pro další informace prosíme kontaktujte V¨našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Rongeur je zdravotnický prostředek. Rongeury slouží k odebíraní měkkých tkání (např. tkání meziobratlových plotének, sliznice, etmoidálních buněk, buněčné tkáně, jaderné tkáně, sekvestru) v neurochirurgii a chirurgii páteře. Rongeury nejsou vhodné k odebíraní vrstev kosti nebo sousedních kostních struktur, k tomu doporučuje Aesculap používat kostní štípačky, které je možné mechanicky více zatížit. Bezpečná manipulace: Nebezpečí poškození nebo zničení čelistí v důsledku nadměrného namáhání. Rongeury používejte výlučně podle jejich určení (k odstraňování měkkých tkání). Neřežte ani nevypačujte žádné kosti ani sousedící kostní struktury. Zabraňte nadměrnému namáhání čelistí odtrháváním, pevným přidržováním nebo páčením tkání nebo bočnímu zatížení otáčením. Rongeury s tupým ostřím nepoužívejte, nýbrž je zašlete k opravě. Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Nový výrobek od výrobce po odstranění transportního obalu a před první sterilizací vyčistěte (ručně nebo strojově). Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje: Volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené části. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.