Home   |  Kontakty   |  B. Braun vo svete
Slovenská republika


 
Home > Naše služby

Naše služby

Systematicky zdieľame skúsenosti s tými, ktorí naše výrobky používajú. Získané poznatky uplatňujeme pri vývoji nových produktov a v ponuke nových služieb tak, aby presne zodpovedali požiadavkám našich zákazníkov.

Prinášame našim zákazníkom paletu inovatívnych výrobkov a služieb, aby sme napomohli optimalizácii a zvýšeniu bezpečnosti pracovných procesov na klinikách i v jednotlivých lekárskych praxiach. V prospech pacientov, lekárov i ošetrovateľského personálu.

Prehľad všetkých služieb nájdete v Katalógu služieb B. Braun (na stiahnutie vo formáte PDF).

 

Obchodné služby

zabezpečujú organizáciu objednávok, distribúcie a skladovania zdravotníckeho materiálu tak, aby bol vždy včas tam, kde ho budete potrebovať.

Obchodné služby B. Braun

 

Produktové služby

zahŕňajú odborné školenia personálu týkajúce sa produktov B. Braun a zapožičanie výrobkov aj materiálu. V ich rámci tiež vypracovávame koncepty dodávok ucelených produktových skupín.

Produktové služby B. Braun

 

Servisné služby

ponúkajú nadštandardný záručný a pozáručný servis vrátane kompletného zabezpečenia povinných servisných prehliadok a komplexnú starostlivosť o chirurgické inštrumentárium.

Servisné služby B. Braun

 

Finančné služby

zjednodušujú a sprehľadňujú finančné toky medzi dodávateľom a odberateľmi.

Finančné služby B. Braun

 

Edukačné služby

ponúkajú rozsiahle portfólio vzdelávacích seminárov a akreditovaných kurzov pre zdravotníkov či zabezpečenie organizácie vzdelávacích akcií. Neoddeliteľnou súčasťou edukačných služieb je aj propagácia a zdravotnícka osveta vrátane podpory pacientskych komunít.

Edukačné služby B. Braun