Home   |  Kontakty   |  B. Braun vo svete
Slovenská republika


 
Home > O nás > Aesculap Akadémia

Aesculap Akadémia

Pokroky na poli medicínskej technológie, nové technicky náročné liečebné postupy, stále sa sprísňujúce nároky na zdravotnícke zariadenia a manažment kvality a v neposlednom rade aj zdravý záujem o získavanie nových poznatkov a znalostí vyvolal enormný a stále rastúci dopyt po širšej a dokonalejšej odbornej príprave v tejto oblasti.

Aesculap Akadémia sa na celom svete teší výbornej povesti ako jedna z vedúcich inštitúcií odbornej prípravy v zdravotníctve a reaguje na požiadavky lekárov a zdravotníckych pracovníkov operačných sál, anestéziológie, nemocničných oddelení, ambulantných prevádzok a manažmentu nemocníc.

Portfólio vzdelávacích akcií zahrnuje širokú paletu teoretických kurzov, praktických workshopov, seminárov venovaných manažmentu a medzinárodných konferencií.
Kurzy Aesculap Akadémie sa vyznačujú prvotriednou kvalitou a sú akreditované príslušnými lekárskymi spoločnosťami a medzinárodnými lekárskymi organizáciami. Vedecká dozorná rada zaručuje dôkladnú voľbu rečníkov a výber tém.

Na internetovej adrese www.aesculap-akademie.cz nájdete všetky informácie o aktuálnych a pripravovaných kurzoch a zároveň aj on-line prihlášku. Na prihlásenie do kurzov Aesculap Akadémie preto, prosím, využívajte iba prihlášku uvedenú na nových internetových stránkach.

Vedecká rada
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc.
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
Mgr. Dagmar Škochová, MBA
MUDr. Vilma Benešová