Home   |  Kontakty   |  B. Braun vo svete
Slovenská republika


 
Home > Naše služby > Obchodné služby

Obchodné služby

  • Na stiahnutie

  • Všeobecné obchodné podmienky
    platné od 1. 10. 2016

eShop B. Braun EASY

Vami najčastejšie používaný zdravotnícky materiál bude optimálne dostupný a vstupné náklady zostanú minimálne.

viac informácií

 

Elektronické objednávanie B. Braun PROFI

Prepojenie vášho a nášho objednávacieho systému vám pripravíme priamo na mieru, bude teda celkom zodpovedať vašim požiadavkám a potrebám.

viac informácií

 

Služby Zákazníckeho centra

Zákaznícke centrum zabezpečí spracovanie všetkých vašich objednávok a otázok. Každému odberateľovi je pridelená stála referentka, čo zabezpečí rýchle riešenie vašich požiadaviek.

viac informácií

 

Dodávky priamo na oddelenie

Dodávky priamo na oddelenia prinášajú zníženie nákladov na skladové priestory a manipuláciu s tovarom. Už sa nemusíte starať o distribúciu zdravotníckeho materiálu na jednotlivé nemocničné oddelenia.

viac informácií

 

Konsignačné sklady

Vami najčastejšie používaný zdravotnícky materiál bude optimálne dostupný a vstupné náklady zostanú minimálne.

viac informácií

 

Dodávky celkov zdravotníckej techniky na kľúč

Istota komplexnej a odbornej inštalácie rozsiahlejších investičných celkov zdravotníckej technológie, vrátane koordinácie všetkých subdodávok, a to s maximálnou úsporou administratívy, personálnych zdrojov a nákladov.

viac informácií

 

Outsourcing predajne zdravotníckych pomôcok v rámci reťazca Zelená hviezda

Ponúkame prevzatie možných rizík vyplývajúcich z riadenia predajne zdravotníckych pomôcok.

viac informácií