Home   |  Kontakty   |  B. Braun vo svete
Slovenská republika


 
Home > Kontakty > Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

PharmDr. Jiří Lukeš
konateľ spoločnosti B. Braun Medical,
zodpovedný za divízie Hospital Care a OPM
člen vedenia Skupiny B. Braun v ČR a SR
vedúci regiónu strednej Európy divízie OPM

Tel. +420-271 091 250
e-mail: jiri.lukes@bbraun.com

Ing. Hana Marková
asistentka

Tel. +420-271 091 246
e-mail: hana.markova@bbraun.com

Ing. Petr Macoun, Ph.D.
konateľ spoločností B. Braun Medical a B. Braun Avitum,
zodpovedný za financie a administratívu
člen vedenia Skupiny B. Braun v ČR a SR

Tel. +420-271 091 234
e-mail: petr.macoun@bbraun.com

MUDr. Alan Munteanu
riaditeľ divízie Aesculap
člen vedenia Skupiny B. Braun v ČR a SR

Tel. +420-271 091 750
e-mail: alan.munteanu@bbraun.com

MUDr. Martin Kuncek 
konateľ spoločnosti B. Braun Avitum,
zodpovedný za lekárske vedenie a rozvoj dialyzačných stredísk
riaditeľ obchodnej divízie B. Braun Avitum
člen vedenia Skupiny B. Braun v ČR a SR

Tel. +420-271 091 240
e-mail: martin.kuncek@bbraun.com