Home   |  Kontakty   |  B. Braun vo svete
Slovenská republika


 
Home > O nás > Riadenie kvality

Riadenie kvality

Zodpovednosť spoločnosti voči pacientom, lekárom, spoločnosti aj životnému prostrediu patrí k základným etickým hodnotám našej firemnej kultúry. Preto sú naše výrobky a služby pravidelne certifikované podľa prísnych európskych noriem kvality ISO.

Jedným z pilierov koncernu B. Braun je jeho know-how a trvalá technologická inovácia. Veríme tomu, že pre našich zákazníkov a pacientov sú dostatočne dobré len tie najlepšie výrobky a služby. Preto v pravidelných intervaloch podstupujeme riadnu certifikáciu podľa európskych noriem ISO 9001:2008 a ISO 13485:2003. Ich dodržiavanie a plnenie ďalších firemných štandardov pravidelne overujeme internými auditmi a cross-auditmi.

V duchu našich podnikateľských zásad pokladáme zodpovedný prístup k životnému prostrediu a k ochrane zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov za základné etické hodnoty našej firemnej kultúry, na rozvíjaní ktorých chceme spolupracovať.

Základom nášho zodpovedného prístupu k životnému prostrediu a k ochrane zdravia a bezpečnosti zamestnancov je dodržiavanie všetkých relevantných zákonov a predpisov. Vychádzajúc z tejto minimálnej požiadavky zlepšujeme ďalej náš vzťah k prírode a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci zavedením systému ochrany životného prostredia podľa normy EN ISO 9001:2008 a EN ISO 13485:2003.

Integrovaný systém managementu je pravidelne preverovaný medzinárodne uznávanou certifikačnou autoritou Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, ktorá je súčasťou organizácie IQNet združujúcej nejvýznamnejšie spoločnosti pre certifikáciu z celého sveta.