Home   |  Kontakty   |  B. Braun vo svete
Slovenská republika


 
Home > Naše služby > Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov

Vážení obchodní priatelia,

v súladu s článkom 31 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálii, o zriadení Európskej chemickej agentúry, v platnom znení zriaďuje spoločnosť B. Braun Medical verejne prístupnú databázu kariet bezpečnostných údajov, pomocou ktorej získate ako účastník dodávateľského reťazca všetky potrebné informácie o dodávanej zmesi.

Karty bezpečnostných údajov nájdete tu