Home   |  Kontakty   |  B. Braun vo svete
Slovenská republika


 
Home > O nás > Compliance

Compliance

Dodržiavanie zákonov a etických pravidiel je pre koncern B. Braun veľmi dôležité. Preto B. Braun zaviedol tzv. systém riadenia zhody, ktorého základom je Code of Conduct, kódex záväzný pre všetkých zamestnancov a obchodných zástupcov koncernu B. Braun.

Pre zamestnancov a obchodných zástupcov B. Braun Medical s.r.o. je ďalej záväzný aj Etický kódex B. Braun CZ/SK, ktorý sa zameriava osobitne na oblasť vzťahov so zákazníkmi, orgánmi štátnej správy a zdravotnými poisťovňami. Tento etický kódex zamestnancom a obchodným zástupcom zakazuje na účely ovplyvňovania obchodu ponúkať priame finančné dary, poskytovať akékoľvek plnenia rodinným príslušníkom zákazníkov alebo propagovať výrobky B. Braun nepravdivými a skreslenými informáciami. Etický kódex B. Braun CZ/SK obsahuje aj ďalšie pravidlá a obmedzenia.

Na dodržiavanie pravidiel podľa Code of Conduct a Etického kódexu CZ/SK dohliada Compliance Officer pre CZ/SK, ktorým je Mgr. Milan Filípek, manažér Právnej a personálnej sekcie. Compliance Officer bol menovaný priamo koncernom B. Braun, čo zaručuje jeho nezávislosť a nestrannosť.

Ak máte podozrenie, že zamestnanci alebo obchodní zástupcovia B. Braun porušujú Code of Conduct alebo Etický kódex, kontaktujte, prosím, Mgr. Milana Filípka.

Mgr. Milan Filípek, Compliance Officer CZ/SK
compliance.cz@bbraun.com, compliance.sk@bbraun.com, tel. +420-271 091 236